Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 kunt u stemmen voor de gemeenteraad en het raadgevend referendum (inzake de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten). Neem om te stemmen uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Uitslagen verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Raadgevend referendum

8 redenen om te gaan stemmen

Bekijk hieronder het filmpje 'Waarom is het zo belangrijk dat ik stem?'