Bestuur

Het bestuur is het hoogste orgaan binnen de GRS A2 en is verantwoordelijk voor de vaststelling van diverse bestuursregelingen,- rapportages en de begroting.