Belangrijke stap in samenwerking regionale arbeidsmarkt

Dit item is gearchiveerd op 30-04-2015.

De 14 gemeenten van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant* werken samen met werkgevers en werknemersvertegenwoordiging, UWV, Sociale Werkvoorziening-bedrijven en onderwijsorganisaties aan de oprichting van een regionaal Werkbedrijf. Om de gezamenlijke doelgerichtheid te onderstrepen, ondertekenden zij op maandag 13 april in Eindhoven de intentieverklaring ‘Samen op weg naar het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant’.

Schakelfunctie op de arbeidsmarkt

Het doel van het bestuurlijke samenwerkingsverband is een betere werking van de regionale arbeidsmarkt met een goede en snelle match tussen werkgever en werkzoekende. Daarbij is er speciale aandacht voor de bemiddeling van mensen met een arbeidsbeperking. Zo komt er een menukaart met werkgeversvoorzieningen, zoals loonkostensubsidie, mobiliteitsbonus, jobcoaching, proefplaatsing en no-risk polis. Andere doelstellingen van het regionaal werkbedrijf zijn voorzieningen voor beschut werken, creëren en invullen van garantiebanen, marktbewerkingsplannen en verbeteren dienstverlening aan werkgevers met een werkgeversservicepunt (één dienstverleningsconcept; één contactpersoon en een verbeterd matchingsproces).

De ontwikkeling van het regionaal werkbedrijf is een onderdeel van de Participatiewet. Deze wet is er om zo veel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden.

Met vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Ronald van den Boom 06 51 05 40 79

* Arbeidsmarktregio  Zuidoost-Brabant bestaat uit de volgende gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-de Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.