Werk & Inkomen en Het Goed helpen statushouders op weg naar werk

Dit item is gearchiveerd op 16-05-2016.

Kringloopbedrijf Het Goed in Valkenswaard en afdeling Werk & Inkomen van de Samenwerking A2-Gemeenten slaan de handen ineen om statushouders naar werk te begeleiden. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen in Nederland. Op 4 april zijn 12 deelnemers gestart in het project Goed voor elkaar. Zij gaan een jaar lang aan het werk bij Het Goed en krijgen taalles, arbeidsmarktles en individuele begeleiding. Zo hebben ze na afloop maximale kans om een baan te vinden.

De deelnemers komen vooral uit Syrië en Eritrea en wonen nu in Heeze-Leende en Valkenswaard. Ze zijn geselecteerd op taalvaardigheid en motivatie. In dit project krijgen ze alle ruimte om hun talenten te laten zien. Het Goed zorgt voor werkplekken waar de deelnemers 12 uur per week werken. Dit kan in allerlei functies: bijrijder, verkoper, goederensorteerder, reparateur, chauffeur enzovoort. De taalles (6 uur per week) en de individuele begeleiding worden verzorgd door het bedrijf Werkvloertaal. Na een half jaar werken bij Het Goed gaan de deelnemers stagelopen bij ondernemers in de regio. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij Nora Faber, arbeidsmakelaar van de gemeente Valkenswaard en bereikbaar op telefoonnummer 040-208 3583.

Met dit project wil de gemeente in samenwerking met kringloopbedrijf Het Goed statushouders zo snel mogelijk naar werk begeleiden. Dit sluit aan bij de publicatie uit december 2015 ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’ waarin de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) schrijft dat het leren van de taal en het vinden van werk zoveel mogelijk gelijktijdig moeten plaatsvinden. Zo hebben deze nieuwkomers meer kans om succesvol te integreren en volwaardig deel uit te gaan maken van de samenleving.