Organisatie

De GRS A2-gemeenten zorgt voor de uitvoering van taken op het terrein van Werk en Inkomen (W&I), Administratie & Belastingen, Ondersteuning Bestuur & Organisatie, Techniek & Gegevens, Advies & Beleid (FinanciĆ«n, Control en P&O) en Advies & Beleid (Communicatie, Juridische Zaken, Informatiemanagement, Inkoop) voor de drie gemeenten. De organisatie bestaat uit vijf afdelingen met elk een afdelingshoofd. De afdelingshoofden vormen samen met de concerncontroller het management van de GRSA2.  

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken sinds 2004 op verschillende onderdelen samen. De samenwerking is genoemd naar de snelweg A2, de weg die de drie gemeenten met elkaar verbindt. De gemeenten bedienen samen een gebied met ongeveer 66.000 inwoners. Sinds april 2012 is de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking (GRS) A2-gemeenten van kracht en is de GRS A2 een zelfstandig rechtspersoon geworden.