Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Subsidies

De gemeente Valkenswaard verstrekt jaarlijks voor een groot bedrag aan subsidies. Met deze subsidieverstrekkingen streeft zij vele maatschappelijke doeleinden na, op de beleidsterreinen wonen, werken, vrije tijd, welzijn en bestuur.

Goed om te weten

Algemene informatie over onder andere beleid, uitvoering en subsidieverstrekkende instanties.

Ga verder naar goed om te weten

Incidentele subsidie aanvragen

Een incidentele subsidie is een eenmalige subsidie voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter.

Naar de pagina incidentele subsidie aanvragen

Subsidie laten vaststellen

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u die in bepaalde gevallen ook laten vaststellen. Lees hier wat u moet doen.

Een subsidie vaststellen

Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten

De gemeente Valkenswaard ondersteunt eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten, zodat de monumentale waarden van deze monumenten zoveel mogelijk behouden blijven.

Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten

Structurele subsidie aanvragen

Een structurele subsidie wordt per kalenderjaar of voor een bepaald aantal jaren verstrekt. 

Meer over het aanvragen van een structurele subsidie

Kadernota subsidiebeleid

Herijking naar aanleiding van de evaluatie subsidiebeleid 2016.

Link naar document