Bericht namens de gemeenteraad

14 april 2020 - Beste inwoners,

De gevolgen van de Coronacrisis raken ons in ons hart. We proberen het dagelijks leven in onze gemeente zo goed mogelijk gaande te houden en om contact te houden op andere manieren dan we tot voor kort gewend waren.

In een crisissituatie zoals deze, hebben wij als raadsleden -op afstand- zowat dagelijks contact met onze voorzitter, burgemeester Ederveen. Hij informeert ons over de maatregelen en initiatieven die hij samen met de leden van het college en de gemeentelijke medewerkers treft, om ervoor te zorgen dat Valkenswaard zo goed mogelijk door de Coronacrisis heen komt. We zijn trots op ons college en alle gemeentelijke medewerkers die zich voor 100% inzetten voor ons dorp.

Als raadsleden willen wij uiteraard niet alleen op de hoogte blijven om onze controlerende taak te kunnen uitvoeren. We willen ons vooral inzetten voor u, onze inwoners en opkomen voor uw belangen. We willen iedereen die het moeilijk heeft in deze tijd, een hart onder de riem steken. Of u nu een kwetsbare oudere bent, een zwaar getroffen ondernemer in horeca, detailhandel of industrie, lid van een vereniging waar de activiteiten stilliggen, of een jongere die juist graag met anderen dingen wil ondernemen.

Wij zoeken naar mogelijkheden om dat contact op een veilige manier te onderhouden, nu wij u niet kunnen treffen bij bijeenkomsten, of bij individuele inwoners langs kunnen gaan. Weet dat we er voor u zijn! Neem gerust contact met ons op! Ga verder naar onze contactgegevens.

Tot slot: We zijn trots als we de vele, mooie initiatieven zien die spontaan ontstaan vanuit u, de inwoners, organisaties en bedrijven. Die saamhorigheid is waar Valkenswaard om bekend staat en die moeten we koesteren!

Al onze onderlinge verschillen in politieke opvattingen en uitgangspunten zijn nu van ondergeschikt belang, want: “Alleen samen krijgen we Corona onder controle”.

Vriendelijke groet,
namens de gemeenteraadsfracties,

Helder en Gedreven (H&G), Bram Bots
Valkenswaard Lokaal, Peter van Steensel
Fractie Verhoeven, Wout Verhoeven
CDA, Davey Gerlings
PvdA, Henk Jonkers
VVD, Sieka van Vlerken
Samen voor Valkenswaard, Fred Emmerik
Democraten ’66, Pieter van Rijswijk
Vitaal Valkenswaard, Jan Kerkhoff