Commissievergadering op 11 maart

Dit item is gearchiveerd op 12-03-2021.

5 maart 2021 - Op donderdag 11 maart vergadert de commissie vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze commissievergadering is openbaar.

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk ze op uw computer, tablet of telefoon via webcast.

U kunt de vergadering ook bijwonen. Vanwege de Coronamaatregelen, vragen wij u om u van te voren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl, of telefonisch via nummer (040) 2083407.

Spreekrecht

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een agendapunt van deze vergadering, stuur dan vóór de dag van de vergadering een mailbericht naar raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema via cobie.miedema@valkenswaard.nl, of neem telefonisch contact met haar op via nummer (040) 2083407.

Bekijk de agenda