Denk mee over de speelplekken in de Schepelweijen

Dit item is gearchiveerd op 23-08-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

19 juli 2021 - De gemeente Valkenswaard gaat de speelplekken in de Schepelweijen aanpassen. In de plannen is ook ruimte voor goede ideeën van wijkbewoners.

Wilt u meedenken over de toekomst van de speelplekken? Vertel het ons!

Waarom herinrichten?

De gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven te bezuinigen op de speellocaties in de gemeente. Begin 2017 is de gemeente gestart met het aanpakken van alle ruim 100 locaties. Als laatste zijn nu de speelplekken in de Schepelweijen aan de beurt.

Om welke speelplekken gaat het?

Het gaat om speelplekken aan de Leemgraverwei, Kramerwei, Hoefsmidwei, Touwslagerwei, Houtdraaierwei, Wagenmakerwei, Drapenierwei, Koeherderwei en Turfstekerwei. Een geval apart is het plein achter basisschool Schepelweyen, ook wel bekend als het ‘Terenplein’. Dit kale plein krijgt de komende maanden een complete make-over. Het wordt een fijne plek om te spelen en te sporten, met veel groen.

Wat gebeurt er met de speelplekken?

Enkele plekken blijven zoals ze zijn, andere worden op een andere, eigentijdse manier ingericht. Sommige plekken verdwijnen. Welke dat zijn, is besloten aan de hand van een uitvoerige analyse door een onafhankelijk adviesbureau. Dat keek onder meer naar de leeftijdsopbouw van de bevolking in de buurt en de afstand tot omliggende speelplekken.

Hoe worden de speelplekken ingericht?

De ideeën over de inrichting van speelplekken zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. We zetten bijvoorbeeld geen hek meer om een speellocatie, maar laten de plek liever onderdeel worden van het landschap of een plantsoen. Ook inzichten over speeltoestellen zijn veranderd. We vinden natuurlijke elementen op een speelplek belangrijk; die stimuleren kinderen om zelf inventief te blijven. Verder moet een speelplek goed bereikbaar zijn, ook als iemand niet goed ter been is. Alleen al door een ondergrond van gras te maken, in plaats van zand, maken we een plek makkelijker toegankelijk.

Meedenkers gevraagd!

We hebben al voorlopige plannen gemaakt voor de speellocaties in de Schepelweijen, maar er is veel ruimte voor aanpassing. Daarom vragen wij nu uw hulp. Woont u in de Schepelweijen en wilt u actief meedenken over de inrichting van de speelplek(ken) in uw buurt? Stuur een mail naar speelplekken@valkenswaard.nl. We zijn heel benieuwd naar uw ideeën.