Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten 3 augustus 2021

Dit item is gearchiveerd op 04-08-2021.

22 juli 2021 - Op dinsdag 3 augustus 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Op de agenda staan de volgende zaken:

  • 19.00 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het weigeren de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen en/of wijzigen van een uitweg aan de Stoelenmatterwei 10 te Valkenswaard.
  • 19.40 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw ter plaatse van Mr. Sonstraat 2 te Valkenswaard.

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om uiterlijk vrijdag 30 juli 2021 vóór 12.00 uur contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2083671).