Vergroenen Hofnarplein

Dit item is gearchiveerd op 03-07-2021.

17 juni 2021 - Op maandag 21 juni starten we met het ‘vergroenen’ van het Hofnarplein.

Het ronde plein tussen de hoofdingangen van het gemeentehuis en Cultuurcentrum De Hofnar, is helemaal bestraat, op één eikenboom na. Deze versteende omgeving leidt op warme dagen tot hittestress en bij regen kan het water hier niet goed wegzakken in de grond.
Door het aanbrengen van meer groen wordt de hittestress verminderd en kan regenwater beter in de bodem zakken. Bovendien wordt het plein aantrekkelijker en biodiverser. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 2 juli.

Tijdens de werkzaamheden zijn de hoofdingangen van het gemeentehuis en De Hofnar op bepaalde tijden minder goed toegankelijk voor bezoekers.