Werk aan de weg hier en in de regio!

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

25 mei 2021 - Er wordt hard aan de weg getimmerd in Valkenswaard en in de regio. Letterlijk en figuurlijk. Dat zorgt helaas voor de nodige overlast. Onze excuses daarvoor.

In dit bericht zetten we één en ander voor u op een rij. Of het nu om weg-, riolerings- of verkeerswerkzaamheden gaat. Samen werken we aan een mooier en beter bereikbaar Valkenswaard, met onze omliggende gemeenten. 

Werkzaamheden centrum

De Markt is gestremd tot en met juni door de straatwerkzaamheden aan de westzijde van de Markt. Van juli tot en met september werken we aan het wegdeel tussen de Markt en Eindhovenseweg 56A (nabij modezaak Delano).

Rioleringswerkzaamheden

In de Bosstraat is al gewerkt aan de riolering tussen de Eindhovenseweg en de Meerstraat. Van week 22 tot einde week 25 (31 mei t/m 25 juni) is het Schrijnwerkersplein afgesloten voor aanleg van riolering en een waterbergingskelder. Hierdoor ondervindt het verkeer op de Leenderweg hinder van bouwverkeer en wordt de Leenderweg korte tijd gestremd voor het aansluiten van de riolering. We zetten verkeersregelaars in om de veiligheid en doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen.

Van week 25 tot week 29 (21 juni t/m 23 juli) zijn rioleringswerkzaamheden gepland in Dommelen aan de Korfvlechterwei, de Klotstekerwei en de Damianusdreef. Dit onder voorbehoud van tijdige beschikbaarheid van materialen. Het verkeer op de Damianusdreef is zeker enkele dagen gestremd waardoor ook de Hermes buslijn 317 niet over dit deel van de route rijdt. Definitieve informatie over planning en stremming volgt.

Na de zomervakantie vervangen we in de wijk Warande de riolering in vier straten. Ook worden de straten opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden duren tot het einde van het jaar naar verwachting.

Overigens, het jaarlijks onderhoud aan de straatkolken vindt eind mei plaats in een beperkt aantal straten. Midden juni wordt gestart met de zomer reinigingsronde van alle rioolkolken en lijngoten.

Vervanging verkeersregelinstallatie De Smelen - Leenderweg

De verkeersregelinstallatie op de kruising De Smelen - Leenderweg - Den Haas wordt vervangen. Deze werkzaamheden duren tot medio juni. Het doorgaande verkeer op de Leenderweg wordt daarbij in stand gehouden, maar de afsluiting van de Smelen en Den Haas levert de bewoners in de wijken Turfberg Noord- en Zuid helaas extra reistijd op.

Wegwerkzaamheden in Valkenswaard en Waalre de komende maanden

In Waalre is gestart met de werkzaamheden aan de Heikantstraat (project ’Duurzaam door Waalre’) terwijl de gemeente Valkenswaard naar verwachting aan de slag gaat in Dommelen op de Westerhovenseweg vanaf augustus/september. Beide wegen zijn tegelijkertijd afgesloten in de maanden augustus tot en met november. Concreet betekent dit, dat er zowel in Waalre als in Dommelen aan de weg gewerkt wordt. Aan de zuidwestelijke kant van Valkenswaard (richting Westerhoven, Bergeijk, Eersel) én de noordwestelijke kant (via Nieuw Waalreseweg richting Waalre). Ook wordt gewerkt aan het nieuwe centrum van Valkenswaard waardoor het verkeer maximaal gebruik moet maken van de omleidingsroutes. Dat zorgt helaas voor overlast, daar zijn we ons als gemeente en omliggende gemeenten bewust van.

Overzicht werkzaamheden provincie N69 www.grenscorridorn69.nl

In verband met de aanleg van de nieuwe N69 zijn er diverse omleidingen. Hier staan ze op een rij.