Werkzaamheden Wilhelminapark later van start

Dit item is gearchiveerd op 17-03-2021.

3 maart 2021 - De tweede fase van de werkzaamheden in het Wilhelminapark, zou half februari van start gaan. 

Door de grote hoeveelheid sneeuw en regen van de afgelopen weken, is het park te nat om te berijden met het zware materiaal dat nodig is om het werk uit te voeren. De aannemer kan dus pas later beginnen.
Om de directe wateroverlast meteen aan te pakken zijn al twee nieuwe rioolkolken aangelegd. Zodra het mogelijk is, gaat de aannemer van start. De doorlooptijd zal dus ook langer zijn dan is aangegeven op de infoborden in het park.

Wat gaat er gebeuren?

Om wateroverlast na extreme buien te beperken, gaan we in het Wilhelminapark onder meer een drainage maken. De doorlaatbaarheid van de bodem in het park is nu dusdanig slecht, dat het water moeilijk weg kan lopen. Dat komt omdat hier vroeger een ven lag. Door de leemlaag in de bodem kan het water niet eenvoudig de grond in zakken. Daarom gaan we de grond bewerken zodat het water makkelijker weg kan vloeien. Daarbij maken we in het open gedeelte van het park een kleine verlaging, die als waterbuffer fungeert als er een hevige regenbui komt.

Fase 1 in 2020 uitgevoerd

Vorig jaar is fase 1 van de herinrichting van het Wilhelminapark uitgevoerd. De speelvoorzieningen werden uitgebreid en liggen nu verspreid over de hele noordelijke kant van het park. In de speelzone zijn diverse nieuwe toestellen geplaatst voor zowel jongere als wat oudere kinderen. Er is ook een geasfalteerd basketbalveld aangelegd. De voetbalgoaltjes zijn gehandhaafd. De plannen voor de herinrichting van het Wilhelminapark kwamen tot stand in goed overleg tussen de gemeente en een bewonerswerkgroep.