Wet elektronische publicaties (WEP) vanaf 1 juli van kracht

Dit item is gearchiveerd op 26-07-2021.

23 juni 2021 - Vanaf 1 juli 2021 krijgt de gemeente Valkenswaard, net als andere overheidsinstanties, te maken met de Wet elektronische publicaties (WEP). Deze wet verplicht ons om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Dit betekent dat die website vanaf dan juridisch dé plek is. Alleen aan die publicaties kunt u rechten ontlenen. Met (alleen) een publicatie via de Staatscourant, op de gemeentelijke website of op de gemeentepagina van het Valkenswaards Weekblad, voldoen we per 1 juli niet meer aan de wettelijke verplichtingen.

Vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2021 publiceren we dus alle officiële publicaties van de gemeente Valkenswaard op officielebekendmakingen.nl. Als extra service blijven we voorlopig verkorte versies van bekendmakingen nog wel publiceren in het Valkenswaards Weekblad en op onze website. Op onze website verwijzen we onder bekendmakingen voor de meeste bekendmakingen al door naar officiele bekendmakingen. U merkt waarschijnlijk dus niet zoveel van de wijziging.

Waarom deze wetswijziging?

Het doel van deze wetswijziging is dat inwoners op een centraal punt volledig en digitaal geïnformeerd worden over besluiten die gevolgen hebben voor hun leefomgeving. Inwoners worden centraal gesteld bij de informatieverstrekking, zodat zij op tijd hun recht van inspraak kunnen uitoefenen.

Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen in uw buurt?

Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een verbouwing aan komt? Of dat er in uw buurt bomen gekapt, of een huis gerenoveerd gaat worden? Meldt u zich dan aan voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen bekendmaking meer in uw postcodegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt. Op ‘Berichten over uw buurt’ (www.overuwbuurt.overheid.nl ) vindt u berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt, zoals evenementen, bouwplannen en bekendmakingen van nieuwe regelgeving. Deze berichten blijven maximaal 2 maanden op ‘Berichten over uw buurt’ staan. Oudere berichten vindt u terug op Officiële bekendmakingen. U kunt zich abonneren op de (gratis) e-mailservice of de app downloaden om berichten digitaal te ontvangen via www.overuwbuurt.overheid.nl.

U kunt u altijd weer afmelden voor deze e-mailservice. Hebt u nog vragen? Mail dan naar gemeente@Valkenswaard.nl.