Management

De organisatie bestaat uit zes afdelingen en het management met daarin de manager en een concerncontroller, ondersteund door zes afdelingsmanagers.