Management

De organisatie bestaat uit vijf afdelingen met elk een afdelingshoofd. De afdelingshoofden vormen samen met de concerncontroller het management van de GRSA2.