Deze afdeling ondersteunt de gemeenten bij het ontwikkelen, verbeteren en uitvoeren van de dienstverlening aan inwoners en bedrijven, optimaliseren van de interne bedrijfsvoering en het invullen van de gemeentelijke en landelijke overheidsdoelstellingen op gebied van Informatievoorziening en Automatisering en het beveiligingsbeleid.

I&A voert de dienstverlening zo klantgericht en professioneel mogelijk uit door onder andere:

  • I&A consultancy/advies aan te bieden aan het management van de  gemeenten;
  • implementatie en beheer van één gezamenlijke technische ICT-infrastructuur waardoor elke werkplek toegang geeft tot de benodigde ICT toepassingen;
  • initiëren en stimuleren van keuze en selectie voor gezamenlijke toepassingen en implementatie daar waar mogelijk;
  • mede uitvoering geven aan de diverse overheidsprogramma’s voor de gemeenten;
  • uitwerking informatiebeleidsplan en I&A jaarwerkplannen voor de A2 gemeenten.

Uit onderzoeken naar gemeentelijke I&A kengetallen blijkt dat de ICT-kosten van de A2-gemeenten per fte, account of werkplek bijna overal lager zijn dan de ICT-kosten bij andere gemeenten.