De afdeling Administratie en Belastingen is verantwoordelijk voor het tijdig, juist en volledig uitvoering geven aan alle activiteiten behorende bij de financiële administratie en de gemeentelijke belastingen.

De afdeling Administratie en Belastingen is onder andere verantwoordelijk voor:

 • het opstellen van lokale regelgeving in verordeningen omtrent gemeentelijke belastingen;
 • het opleggen en invorderen van de diverse soorten gemeentelijke belastingen;
 • het verwerken van diverse persoons- en/of kadastrale mutaties t.b.v. een correcte aanslagoplegging;
 • het verzamelen van diverse soorten gegevens om te komen tot een zo correct mogelijke waardevaststelling t.b.v de onroerende zaakbelasting;
 • het in behandeling nemen van bezwaar- en beroepschriften n.a.v. de aanslagopleggingen;
 • het leveren van WOZ- en belastinggevens aan diverse afnemers, waaronder belastingdienst, Waterschap en CBS;
 • het registreren, verzenden en incasseren van nota’s voor geleverde werkzaamheden/dienstverlening;
 • het registreren en laten accorderen door budgethouders van inkomende facturen voor ontvangen werkzaamheden/dienstverlening;  
 • het verrichten van diverse soorten uitbetalingen;
 • het bijdragen aan de P&C cyclus;
 • het bewaken van diverse subadministraties zoals de zwembaden, muziekscholen, etc.