Sinds 2004 werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen op het gebied van bedrijfsvoering en het onderdeel Werk & Inkomen. Dit samenwerkingsverband is genoemd naar de snelweg A2 die de 3 gemeenten met elkaar verbindt: A2-Samenwerking.

Gezamenlijk bedienen de gemeenten ongeveer 66.000 inwoners.

GRS A2

Vanaf april 2012 is deze samenwerking vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2-gemeenten en is de GRS A2 een zelfstandig rechtspersoon geworden. 

De organisatie bestaat uit 5 afdelingen met elk een afdelingshoofd:

Doel

Het doel van de A2-Samenwerking is het behoud van kwaliteit, het borgen van de continuïteit, het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid bij de 3 gemeenten. Op termijn zal deze krachtenbundeling ook efficiencyvoordelen moeten brengen. 

Ook al betekent samenwerken dat er rekening met elkaar gehouden moet worden; er is wel degelijk de mogelijkheid om individuele ambities te realiseren. De waarborging van deze lokale autonomie en beleidsvrijheid heeft nadrukkelijk de aandacht binnen de GRS A2.

De 4 kernwaardes van de GRS A2 zijn:

  • Deskundig resultaat
  • Waarderend betrokken
  • Durven vernieuwen
  • Samen en sterk staan