Werk & Inkomen werkt aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet. Inwoners die dat niet zelfstandig kunnen, stimuleert W&I weer actief te worden. W&I biedt hen een vangnet totdat ze weer zelf een inkomen hebben. 

De afdeling heeft ongeveer 34,5 formatieplaatsen. Werk staat vóór Inkomen.

De afdeling:

  • helpt inwoners aan het werk die afhankelijk raken of zijn van een uitkering (re-integratie)
  • verstrekt (bij onvoldoende eigen inkomsten) uitkeringen voor levensonderhoud
  • verleent financiële hulp aan ondernemers of zelfstandigen
  • verstrekt bijzondere bijstand of andere inkomensvoorzieningen aan mensen met een laag inkomen
  • helpt nieuwkomers bij inburgering
  • organiseert huisvesting van mensen met een verblijfstatus
  • helpt mensen bij schuldsanering

Cliëntenraad Participatiewet

De cliëntenraad Participatiewet behartigt de belangen van uitkeringsgerechtigden en van inwoners met een minimuminkomen. De raad is ingesteld door de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.

De raad is een onafhankelijk adviesorgaan. Lees voor meer informatie ook:

Factsheet Cliëntenraad 

Verordening Cliëntenparticipatie