De afdeling Organisatie Bestuur en Ondersteuning bestaat uit 5 verschillende teams met ruim 55 medewerkers die actief zijn op verschillende gebieden: juridisch, facilitair, secretarieel, digitale informatievoorziening en communicatie.

Een diversiteit aan medewerkers die zijn samengevoegd in één afdeling bedrijfsvoering.

De werkzaamheden die binnen deze teams worden verricht verschillen soms sterk. Er zijn juristen die de bezwarencommissie ondersteunen, facilitair medewerkers die stoelen klaar zetten in vergaderruimten, communicatiemedewerkers die artikelen laten opnemen in een lokale krant, postmedewerkers die dagelijks zorgen dat de post wordt verdeeld en secretaresses die afspraken inplannen voor bijvoorbeeld het college.