De afdeling Advies & Beleid is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en advisering van de A2 gemeenten voor de navolgende bedrijfsvoering gebieden: personeel & organisatie, financiën, planning & control, interne audits, communicatie, juridische zaken en informatievoorziening.

De dienstverlening richt zich op de ontwikkeling en toepassing van beleid en hulpmiddelen, samenstellen documenten voor de gemeentelijke planning en control cyclus, advisering ten aanzien van casuïstiek, signaleren van afwijkingen en risico's en beleidsadvisering. Ook het ontwikkelen van managementinformatie over de bedrijfsvoering valt onder de kerntaken van deze afdeling.